home

sezónne aktivity

Podľa záujmu:
 • Lyžiarsky výcvik
 • Korčuľovanie
 • Plavecký výcvik - plavecká akadémia hotel Barónka - počas celého školského roka - 1x v týždni
 • Sezónne workshopy - Projekty "Zdravé zúbky", projekt "Tradiciaaja", Environmentálna výchova, Olompiáda
 • školský projekt - školský rok 2015/2016 - "Malý Bádateľ" - "Po stopách vody", "Vianočné tradície a zvyky", "Experimentujeme s farbami", "Deň Zeme", "Bádame po Bratislave"
 • školský rok 2016/2017 "Master chef" - varenie s deťmi
 • "Malý zdravotník"
 • "Prírodovedné pokusy"
 • Marcové čítanie - Popoľudňajšie čítanie rodičov a súrodencov v škôlke
 • Knižné výstavy spojené s prezentáciou najnovších kníh
 • Tvorivé dielne
 • Výtvarný krúžok
 • Vianočné pečenie
 • Karneval
 • Návštevy pozvaných hostí (bábkové divadlo, sokoliari, kúzelník, ...)
 • Spoločné výlety do prírody, Abeland, Červený Kameň....
 • Návšteva múzea, knižnice, Bibiana, ZOO
 • Iné aktivity podľa tematických plánov ako aj záujmu rodičov
 • dopravná výchova v spolupráci s Mestskou políciou
 • OLOMPIÁDA - akcie v spolupráci s OLO
 • Deň Matiek
 • Deň Otcov - spojený so súťažami, hrami a záverečnou júnovou grilovačkou
 • Vianočná besiedka spojená s kapustnicou a vianočným punčom


napiste nam
kontakt
dokumenty