home

cenník

 

 

 celodenný pobyt .................................... 396,- Eur/mesiac

 poldenný pobyt ......................................326,- Eur/mesiac

súrodenecká zľava ....................................356,- Eur/mesiac

 

 denná stravná jednotka ............................ 3,30 Eura

 denná stravná jednotka (poldenný pobyt) ...... 3,00 Euranapiste nam
kontakt
dokumenty